Валентин Панайотов

Доц. Валентин Панайотов е ръководител на катедра “Тежка атлетика и спорт за всички” в Национална спортна академия “Васил Левски” и ръководител на специалности “Фитнес” и “Културизъм”.

Валентин Панайотов се занимава с културизъм  от 1986 г. През 1989 създава  една от първите частни зали по културизъм в България на стадион “Георги Аспарухов”. Един от учредителите на Българската федерация по културизъм през 1990.

Завършва висшето си образование с първия випуск в специалността “Треньор по културизъм” в НСА през 1996 г.

Впоследствие, Панайотов работи в НСА “Васил Левски” последователно като хоноруван преподавател по културизъм, асистент и главен асистент, а от  2015 e доцент и  ръководител на сектор “Тежка атлетика” към катедра “ТАБФСВ”.

През 2008 защитава дисертационния си труд и придобива образователната и научна степен “Доктор” в НСА, а от 2019 е доктор на науките.  

Води лекции и упражнения в специалностите на сектора –  “Културизъм”, “Фитнес”, “Силов трибой” и “Вдигане на тежести”.

Преподава дисциплините “Силова подготовка”, “Фитнес” и “Културизъм” на студентите в общия курс на факултети “Спорт” и “Педагогика” в НСА.

Ръководител на магистърска програма “Спорт, фитнес, здраве” редовна, задочна и дистанционна форми на обучение.

В последните години, Валентин Панайотов води лекционния курс по културизъм в колеж по спорт “БИО ФИТ”. Автор е на редица научни публикации, учебници и учебни помагала в сферата на културизма, фитнеса и здравословния начин на живот.д