Светлин Александров

Светлин Александров е създател и главен идеолог на CrossFit 681. Сертифициран Level 1 CrossFit Trainer и състезател в редица международни състезания.

Квалификация и сертификати:

  • CrossFit Level 1
  • CrossFit gymnastics
  • CrossFit weightlifting