Светла Станева

Светла Станева e Мениджър корпоративно развитие на хотел Дипломат Плаза (Луковит).