Сифу Станислав Багалев

Сифу Станислав Багалев има 6-та майсторска степен по Винг Тчун (6. MG WT). Той е също така майстор по Тай Чи, 4 Duan.

Багалев е главният инструктор за страната и официален представител на Европейската ВингТчун Организация (EWTO) в България.

Европейската ВингТчун Организация (EWTO) има над 45 годишна традиция, 1 500 школи в Европа и е една от най-големите частни органицаии в света на бойните изкуства и самоотбраната.

ЕВТО се занимава с превенция на насилието сред децата в училище, организира специализирано обучение за деца, за тинейджъри и подрастващи. Разработени са специални програми, които да разиграват роли и ситуации, в които децата да помагат на другите изпаднали в беда, да реагират адекватно на словестно и физическо посегателство и насилие.

Има групи за мъже и жени, където е разработена методика на Светкавичната Защита – BlitzDefence, която дава възможност за изключително кратко време да се преподаде и научи реакция в стресова ситуация.
Преподава се бойното изкуство ВингТчун, което е традиционна китайска система на над 300 години, произлезнала от манастира Шаолин. Изкуството се е разпространило от Китай в ХонгКонг, от там в Англия и Европа.

Водят се курсове, а някои от инструкторите са военни и полицаи с високи длъжности, които преподават специализирани средства за атака и самоотбрана на специалните части на полицията и на армията на Германия, Австрия, Италия, Испания, както са провеждани и няколко обучения на бългаските специални части.
ЕВТО провежда и обучение в програмите по спорт и педагогика в унивеситета в Дерби, Англия, както и в Пловдивски Университет, където са проведени четири бакалавърски програми, две магистърски програми и са защитени четири докторски дисертации.

ЕВТО има ясна структура и организирана мрежа от над 1 500 школи в цяла Европа, където се преподава по единна методика, която развива не само физическите качества на всички трениращи, но работи върху тяхната психика, овладява стреса, контролира емоционалното състояние, както и дава идея за източната култура, практики и традиции с цел да се даде възможност на всеки да промени себе си.

Европейската ВингТчун Организация-България (EWTO-Bulgaria) има над 25-годишна традиция.