Райна Стоянова

Д-р Райна Стоянова завършва медицина в София през 2011 година. Стажувала е близо до видни имена в сферата на ендокринологията и диабетологията, като проф. Готие, проф. Карел, проф. Дюкан, както и в различни хелтиливинг, кетъринг и уелнес компании, които разширяват погледа и подхода и към пациента.

След като завършва медицина в Медицинския Университет на София, работи в столичната болница „Лозенец“ като лекар-ординатор и хоноруван асистент по Пропедевтика на Вътрешните Болести към Медицинския Факултет на СУ. В УБ „Лозенец“ д-р Стоянова се запознава отблизо с трансплантационната медицина.

В настоящия момент тя специализира ендокринология и болести на обмяната и е редовен докторант по хранене и диететика към катедрата по клинична фармакология и терапия на Медицински университет – София.