Петър Ангелов

От 1993 г. до днес, Петър Ангелов изгражда и управлява 11 активни, действащи фитнес центъра в четири града в България. От самото си създаване, Атлетик Фитнес работи по внедряване на успешни модели и добри практики в областта на здравето и спорта. Наред с изброените дейности, „Атлетик фитнес“ е активен участник в европейски проекти в областта на медицината, здравето и спорта.

През 2010 г., Петър Ангелов основава Българска асоциация за здраве и фитнес, чиято основна цел е непрекъснато повишаване нивото на професионализма и регулирането на фитнес сектора и въвеждането на иновативни технологии. Асоциацията работи върху предложения за законодателни инициативи, определяне на стандарти и критерии, защитавайки интереса на работещите в здраве и фитнес индустрията.

Чрез различни инициативи на БАЗФ и Атлетик Фитнес, Петър Ангелов работи за повишаване нивото на физическата активност сред хората и насърчаване на здравословния начин на живот, използвайки възможностите за активно партньорство с държавните, регионалните и европейски институции и организации.

От създаването си, БАЗФ става член на Europe Active (бившата Европейска организация за здраве и фитнес – EHFA) и е поканена да участва в работните срещи на групата по разработването и прилагането на европейските стандарти на професиите във фитнес индустрия, които продължават да се организират два пъти в годината по инициатива на Europe Active и eREPS.

Петър Ангелов осъществява превод и адаптиране на европейските стандарти на фитнес професиите в България и изготвяне на учебни планове за настоящите курсове във Фитнес Академия България съобразно приетите стандарти по EQF Levels.