fbpx

Иван Неделчев

Гл. ас. д-р Иван Неделчев е възпитаник на НСА с три специалности – физическо възпитание, треньор по културизъм и фитнес и спортна психология. Завършва докторантура в НСА през 2014 с тема, посветена на личностните характеристики на спортисти занимаващи се с културизъм и фитнес, бил е хоноруван преподавател по Спортна психология към НСА, понастоящем е щатен преподавател и директор на курсовете по спорт към Нов български университет.

Научната кариера на Иван Неделчев в областта на фитнеса и културизма се базира на изследвания, проучвания и анализи, публикувани в над 15 публикации на български и английски език, както и на ежегодни участия в национални и международни конференции.

За своя десетгодишен стаж като професионален фитнес треньор е помогнал на стотици хора да подобрят здравето си, повишат самочувствието, придобият нови качества и навици и най-вече – да изградят хармонично тяло.